Hemsida » hur » Använda konversationsvy i Outlook 2010

  Använda konversationsvy i Outlook 2010

  En av de nya funktionerna i Outlook 2010 är möjligheten att använda konversationsvy för enklare hantering av dina e-postkonversationer. Här kommer vi snabbt titta på hur du använder den nya funktionen.

  Konversationsvy

  För att komma till konversationsvy klicka på fliken Visa på bandet. Markera sedan Visa som konversationer och välj Alla mappar eller aktuell mapp.

  Nu kan du välja hur du vill ordna konversationerna i fältet Till, vilka meddelanden är från, bilagor, betydelse ... etc.

  Din e-postkonversationer arrangeras i den ordning du väljer.

  Det finns också olika sätt att ordna dina konversationer genom att expandera menyn Konversationsinställningar. Välj sedan hur du vill att de ska visas.

  Om du vill hålla dina relevanta e-postkonversationer i ett lättanvänt format kan du använda Konversationsvy i Outlook 2010 till ett bra sätt att hjälpa dig. Det här är särskilt användbart om du har många e-postmeddelanden spridda via din inkorg och är relaterade till samma ämne.