Hemsida » internet » Web 2.0 namngenerator

    Web 2.0 namngenerator

    Webbprogram och webbplatser går alla till Web 2.0. Du vill också hoppa på bandwagon, men har du ett Web 2.0-namn för din produkt / företag / domännamn? Om du har svårt att komma ut med namn Web 2.0 stil, här är en webbplats som kan ge dig en hand eller två - Web 2.0 namngenerator.

    Generatorn lovar inte dig namnet det slumpmässigt genererar är definitivt tillgängligt, men det borde vara. De är också snälla att ge en Check Availability-knapp bara om du verkligen vill ha det genererade namnet så illa.

    Ta dig ett Web 2.0-namn med Web 2.0 Name Generator.